Technický popis

Krbová kamna TILL – ALFA® jsou určena jako hlavní ale i doplňkový zdroj tepla pro všechny obytné i užitkové prostory.

Krbová kamna TILL – ALFA® jsou vyráběna z kvalitních konstrukčních materiálů – z kvalitní žárupevné oceli tloušťky 5 mm, doplněné díly z taženého šamotu a litiny, které zvyšují jejich kvalitu a účinnost.

Povrch základních ocelových konstrukcí je chráněn žáruvzdorným lakem. Také povrchové díly, jsou lakovány speciální žáru odolnou práškovou antikorozní barvou. Šamotové desky nejsou spojeny žádnou hmotou z důvodu zvýšení jejich životnosti, tak aby odolaly velkým tepelným dilatacím. Spalovací komora je pevně uzavíratelná dvířky s tepelně odolným křemíkovým sklem. Sklo umožní kontrolu hoření, ale i požitek při pohledu na plápolající oheň, současně zajistí sálavý přenos tepla a tím zlepší i tepelnou pohodu v místnosti. Prosklení je zároveň bezpečnou ochranou před vypadáváním jisker z hořícího dřeva a unikání kouře do místnosti. Topeniště je osazeno vyjímatelným roštem ze šedé litiny. Také je zde zábrana proti vypadávání a sesouvání paliva na dvířka a sklo. Pod roštem je samozřejmě umístěn vyjímatelný popelník.

Krbová kamna TILL – ALFA® jsou konstruována jako dvouplášťová. Výhodou tohoto designu je vytvoření prostoru mezi plášti s promyšleně umístěnými výdechy. To zajistí perfektní distribuci ohřátého vzduchu do prostoru.

Krbová kamna TILL – ALFA® mají dva oddělené přívody vzduchu. Primární a sekundární. Vzduch je přiváděn speciálně designovanými a přesně regulovatelnými přívody. Primární vzduch je přiváděn přímo do hořícího paliva a slouží k prvotní spalovací reakci. Sekundární vzduch podporuje spalování zbytkových hořlavých plynů ve spalinách, čímž zvyšuje otopný výkon topidla a zásadně se podílí na snížení množství znečišťujících látek unikajících do ovzduší. Sekundární vzduch je přiváděn přes deflektory nad hořící palivo. Současně zajišťuje tzv. valení (strhávání) studeného vzduchu po vnitřní straně čelního skla a tím zabraňuje jeho začerňování. Sekundární vzduch částečně nahrazuje primární spalování. Primární vzduch je důležitý při zatápění, kdy je ještě nízký komínový tah. Výhodou postupné regulace obou přívodů je možnost volby nasávání vzduchu dle potřebného výkonu krbových kamen.

Ke snížení výkonu krbových kamen je možno volit nižší dávku paliva nebo omezit tah komína montáží kouřové klapky (ruční uzávěr v kouřovodu uzavírající průduch max. na 75 %). Toto se doporučuje zejména při tahu komína kolem a nad 20 Pa. Sekundární šoupátko je určeno k plnému uzavření kamen mimo jejich provoz. Ohniště musí být vždy uzavřeno, vyjma uvádění do provozu, doplňování paliva a odstraňování pevných zbytků spalování, aby se zabránilo unikání spalin do místnosti.

Krbová kamna TILL – ALFA® jsou vyráběna s centrálním přívodem vzduchu (CPV). To umožňuje přivádět do spalovací komory krbových kamen vzduch pro hoření z exteriérů. Proto nejsou závislá na množství vzduchu ve vytápěném prostoru. Přispívají tak nejen k udržení příjemného klimatu Vašeho domova, ale také snižují náklady na energii (nespotřebovává se v domě již jednou ohřátý vzduch). Při instalaci vývodu centrálního přívodu vzduchu do zdi je důležité dbát, aby roura byla vedena pod negativním úhlem 3° od výrobku.


Ke stažení

              NÁVOD                      TECHNICKÝ LIST                  ENERGETICKÝ ŠTÍTEK                PROHLÁŠENÍ O SHODĚ        PROTOKOL ZKOUŠKY      PROTOKOL O VÝROBKU


Košík

Košík je prázdný.